Vision Skärgårdsbyn

 

 

Utbyggt Båthus


Skärgårdsspa båthuset nedre plan


Sjöbodar strandkant


Flytande sjöbodar

Vision Skärgårdsbyn

Vår vision är att skapa ett årentruntnav på Norra Finnö till gagn för verksamheten och husägarna i Skärgårdsbyn men också för hela Sankt Anna, såväl åretruntboende som sommarboende.

 Vi menar att grunden för detta är de boende i Skärgårdsbyn och den uthyrning och Skärgårdsbyns övriga verksamhet som detta ger förutsättningar till.

En ytterligare ökning av boendet kombinerat med utökade aktiviteter i området även vintertid ger förutsättningar för flera reseanledningar, flera konferenser, flera events, mera vinteruthyrning, flera arbetstillfällen.

Detta i sin tur skapar möjligheter för en åretruntverksamhet inte bara i och för Skärgårdsbyn utan också t.ex. en lanthandel (kanske öppen 24 timmar per dygn!) och café öppen året runt, ett gym, ett skärgårdsspa och andra aktiviteter som ger service och en samlingsplats för oss alla i Sankt Anna.

Vi vill påpeka att detta presentationsmaterial inte ska ses som någon färdig plan utan just som en vision, som en vilja att utveckla!

Det är alltså endast idéskisser och inte några exakta ritningar. Det kommer säkert att ske förändringar och anpassningar utifrån de förutsättningar som dyker upp i det fortsatta planarbetet.

När blir det verklighet? Vi vill ju helst starta idag, men har respekt för att det ligger en planprocess framför oss med många aktörer inblandade. Vi har haft de första presentationerna för kommunen och fått mycket positiv respons för visionen och direkt efter semestern har vi det första mötet med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vår förhoppning är att utbyggnaden båthuset, lanthandeln och handikappbadet ska kunna vara klara till nästa sommar och att de andra delarna sedan förverkligas under två till tre år.

En anledning till denna presentation är att vi redan i detta tidiga skede gärna vill informera och få in synpunkter för att få Visionen att utvecklas ytterligare. Maila gärna till vision@skargardsbyn.se

Så fort planarbetet ger oss möjlighet kommer vi att närmare presentera de olika boendena i Visionen. Men eftersom vi redan nu har intressenter av att köpa de nya husen i Skärgårdsbyn öppnar vi nu upp möjlighet för en preliminär intresseanmälan på boi@skargardsbyn.se  Sedan kontaktar vi er i tur och ordning när det blir dags för en riktig förbokning. Skriv gärna vilken typ av hus ni är intresserade av.

 

Sammanfattning Vision Skärgårdsbyn

All restaurang och konferensverksamhet koncentreras till Båthuset

–  Uteservering utanför Båthusets västersida  (klart)

–  Skärgårdsspa i Båthuset  

badtunnor, bastu, kallbad direkt i havet

–  Båthuset byggs ut mot land (klart)

>  med större kök och personalutrymmen (klart)

>  med två mindre konferensrum / grupprum / matsalar (klart)

Lanthandel, reception och café i Huvudbyggnaden

–  målsättning åretruntöppet med servicepunkt för Sankt Anna

–  fastighetsservice – rep o underhåll, städning, trädgård, uthyrningsservice

Permanentboende / fritidsboende

–  nordost om de befintliga husen avstyckas c:a 5 – 7 tomter

–  öster om de befintliga husen byggs c:a 10 fritids-/ permanenthus på c:a 80 m2

Campingplatsen förnyas

–  på del byggs 4-5 hus i storlek som de befintliga (54 m2)

–  på del byggs mindre 10 – 15 stugor om c:a 30 m2 + sovloft

–  på del plats för säsongplatser / husbilar

Brygghus vid båthuset

–  8 – 10 Brygghus/stugor byggs på brygga öster om båthuset

–  8 – 10 flytande Brygghus/stugor öster om båthuset

Aktiviteter utvecklas

–  kajakuthyrningen flyttas från trafiken

–  badplatsen tillgänglighets anpassas, ramp, Rwc, parkering (klart)

–  aktiviteter för barn skapas – t.ex. vattenrutschbana

–  gym i Gökboet och utegym

Hamnen byggs ut

–  bryggor förlängs med c:a 30 platser

–  bryggpromenad från badstranden till hamnbryggorna

Parkeringsytor förnyas

–  för lanthandel, servicepunkt, hamn och nytt boende

 

Väl mött i Skärgårdsbyn, idag och imorgon!

 Mattias       Petra       Lars